• Arbeidstid

  Alminnelig arbeidstid
  Med arbeidstid menes den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren, jf. Arbeidsmiljøloven § 10-1.

  Arbeidet starter fra det tidspunkt arbeidstakeren skal møte og faktisk møter etter dagsplanen.

  Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager. Spisepause på 30 minutter kommeri tillegg.

  Ved engasjement for kun en arbeidsdag er alminnelig arbeidstid 7,5 timer.

  Den alminnelige arbeidstid skal, i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 06.00 og 21.00, mandag til fredag.Arbeidsgiver vil tilstrebe å avvikle opptak mellom kl. 07.00 til 18.00. Arbeid på helg- og/eller helligdager er tillatt dersom produksjonens art gjør det nødvendig,

  For arbeidstakere som er pålagt sjåføroppdrag i form av å skulle hente og/eller levere utstyr, stab el. eller andre arbeidsoppgaver knyttet til kjøringen, skal den tid det tar å utføre dette, fra tidspunktet for avhenting, regnes som del av arbeidstiden.

  Arbeidstakere kan ikke pålegges sjåføroppdrag hvor kjøretiden sammen med andre arbeidsoppgaver sammenlagt er på mer enn 14 timer.

  Lørdager, søndager og helligdager er å regne som fridager. Arbeidstakerne kan ikke pålegges å arbeide påske, pinse, jule- og nyttårsaften. Det samme gjelder helligdager i påsken, pinsen og julen, samt 1. og 17. mai. unntatt i tilfeller der manuskriptet forutsetter dette.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Godkjent forhandlingsresultat

  Filmforbundet har i uravstemning godkjent forhandlingsresultatene for hovedtariffoppgjøret 2020, på områdene for TV-underholdning, spillefilm og TV-drama. Resultatene er dermed endelige, endringer og lønnsregulering skal iverksettes med de avtalte virkningstidspunktene.

  Signerte og oppdaterte overenskomster er nå lastet opp. 

 • : Enighet i forhandlingene med Filmforbundet om TV-dramaoverenskomsten

  Virke kom i dag til enighet med Filmforbundet om revisjon av tariffavtalen for TV-drama i hovedtariffoppgjøret 2020.

  Minstelønnssystemet som etter streiken i 2018 ble avtalt utredet og deretter implementert, er med dette endelig sluttført. Resultatet innebærer at vi er enige om satser for de ulike gruppene på ulike ansiennitetsnivåer som avtalt i 2018. Virke er godt fornøyd med at vi kom i mål med minstelønnssatser som er på et akseptabelt nivå, er bærekraftig for bransjen, og som innebærer at en lang og svært krevende prosess nå er fullført.

  Last ned protokoll her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson