Snarveier

Siste nytt for denne avtalen

 • : Mellomoppgjøret 2021 – enighet med Filmforbundet

  Virke kom torsdag 10. juni til enighet med Filmforbundet i mellomoppgjøret 2021 for tariffområdet for spillefilm. Koronasituasjonen og myndighetenes tiltak gjør at produksjon av spillefilm er meget krevende, og derfor ble partene i årets mellomoppgjør enige om en moderat økning av minstelønnssatsene. Satsene er avtalt justert med 2,3 %, med virkning fra 1. august 2021.

  Merk at det også var nødvendig å avtale endringer bestemmelsen om tjenestepensjon (§ 12). Som følge av ny lovgivning knyttet til pensjon har Virke og Filmforbundet slått fast at produsentene nå skal følge de til enhver tid gjeldende lover om tjenestepensjon, men med en videreført forpliktelse om pensjonsavsetning for hele lønnen til de ansatte – også lønn lavere enn 1 G. Fra 1. januar 2021 gjelder ikke lenger den særskilte ordningen avtalt  med Filmforbundet i 2010.

  Nye satser fra  1. august 2021:

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.