Styres

Styres er et digitalt verktøy, som hjelper deg å få bedre oversikt over styrearbeid, hva som kreves av deg som daglig leder og det du må kunne om økonomi for å rapportere til styret i virksomheten.

Prøv gratis

Styreansvar og trygghet i styrearbeidet

Ved å bruke Styres blir du tryggere på hvilke oppgaver og hvilket ansvar som følger med et styreverv. Ta en kikk på hvordan Styres fungerer.
Innholdet blir jevnlig oppdatert, du kan alltid være sikker på at du tilegner deg den nyeste og beste kunnskapen. Vårt mål er å heve din styrekompetanse.

Du får gode tips for å optimere samarbeidet mellom daglig leder og styret, og tilgang til nyttige digitale dokumenter. For eksempel sjekkliste for generalforsamling og forslag til styreprotokoll.

 • Rådgivning

  Abonnerer du på tilleggstjenesten Styres Fagsupport, får du tilgang til personlig rådgivning innen styrearbeid. Dette er en tilleggstjeneste for abonnenter av Styres, og kan kun bestilles av innloggede brukere.

 • Nettverk

  Delta i Virkes nettverk hvor du treffer andre daglig ledere i lignende bransjer som deler sine styreerfaringer.

 • Forsikring

  Vår styreansvarforsikring dekker erstatningsansvaret man kan pådra seg som styremedlem etter norsk rett.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er styrets ansvar, oppgaver og plikter?

  Styret er selskapets øverste ledelse, og skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften.

  Styrets ansvar, oppgaver og plikter er regulert i selskapslovene, blant annet aksjeloven og stiftelsesloven. Styret har oppgaver gjennom forvaltningsplikten og tilsynsplikten. Brudd på disse pliktene, både uaktsomme brudd og forsettlige brudd, kan innebære at styremedlemmet kommer i ansvar.  

  Abonnenenter i Styres har tilgang til mer informasjon om hva disse pliktene innebærer, samt praktiske verktøy man kan benytte seg av i arbeidet med styrets ansvar, oppgaver og plikter.  

  I tillegg tilbyr Virke kurs i styrearbeid, samt sertifisering i styrearbeid

 • Hvordan er rollefordelingen mellom daglig leder og styret?

  Mens styret er selskapets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet, så har daglig leder ansvaret for at styret lykkes med sine oppgaver.

  Styret har ansvaret for at det det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften, mens daglig leder er ansvarlig for at selskapet ledes etter retningslinjer og vedtak i styret.  

  Styrets og daglig leders ansvar er nærmere definert i Aksjeloven og Stiftelsesloven.  

  I Styres vil du finne mer informasjon om de ulike rollene, og gjennom Virke kan du også ta kurs og sertifiseringer i styrearbeid.

 • Hvilke styreoppgaver er viktigst?

  De viktigste oppgavene til styret er det lovpålagte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret, som er definert gjennom aksjeloven og stiftelsesloven.

  Styret bør ha en årsplan for arbeidet sitt, selv om det ikke er lovpålagt. Det er likevel anbefalt fordi det sikrer at oppgavene blir fulgt opp.  

  I Styres vil du finne praktiske verktøy som årsplan, som kan hjelpe deg å ivareta de nødvendige oppgavene.

 • Må jeg kunne økonomi og lese regnskap for å sitte i styret?

  Det korte svaret er ja. Styret har kontrollansvar for økonomi og regnskap, og skal sikre at egenkapitalen og likviditeten i selskapet er forsvarlig. Styret skal også ansvar for at selskapet utarbeider planer, budsjetter, økonomiske rapporter og eventuell revisjon.

  Styret skal sikre god forvaltning av selskapet, og det handler i stor grad om å ha kontroll på selskapets økonomiske stilling. Dette er nødvendig for å holde kontroll med verdiutviklingen i selskapet, og for å ha oversikt over selskapets økonomiske forpliktelser. Dette er også viktig for aksjonærene. Regnskapet er også et viktig beslutningsgrunnlag, og skal tilfredsstille myndighetenes krav ifølge lover og forskrifter.  

 • Hvilken rolle har generalforsamlingen?

  Generalforsamlingen er det øverste organet i selskapet, og består av aksjeeierne.  Styret rapporterer til aksjeeierne i den årlige generalforsamlingen.

   En gang i året avholdes ordinær generalforsamling. Det skal skje innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det vil i praksis si innen 30. juni for alle selskaper som har regnskapsavslutning 31. desember. Møtet har en fastlagt agenda og skal gjennomføres etter bestemte regler. 

  Abonnenter av Styres får tilgang til mer informasjon om gjennomføring av generalforsamling, samt praktiske maler og verktøy for innkalling og gjennomføring av møtet. 

Pris på abonnement per måned eks mva

Etter kjøp får du tilsendt brukernavn og passord. Abonnementet faktureres årlig forskuddsvis. Som medlem i Virke får du 17 % rabatt.

 • med medlemskap i Virke499 kr mnd
 • uten medlemskap599 kr mnd

Slik fungerer Styres

 • Du vil bli bevisst ditt styreansvar, hvordan samarbeidet gjøres mest effektivt, og hvordan du forbereder styremøter som gir resultater.
 • Du vil få oversikt over viktige prinsipper og begreper innen økonomi.
 • Du vil få det du trenger å vite for å bli god på økonomisk rapportering til styret.

Du kan gjerne teste Styres, helt kostnadsfritt og uten binding. Bestill et prøveabonnement her.

Digitale dokumenter

 • Nå kan du på en enda enklere måte tilpasse skjemaer i Styres.
 • Dette gjør det veldig enkelt å fylle ut skjemaer korrekt slik at de er relevante for nettopp deg og ditt styre.
 • Du blir guidet igjennom skjemaet stegvis i form av spørsmål og felter som skal fylles ut.
 • I tillegg kan du lagre skjemaene dine i en egen skjemabank i Styres, og derfra jobbe videre med dem, kopiere eller endre.

Les mer om dette her

Noe du lurer på? Kom i kontakt med oss her

Du får raskt svar på det du lurer på ved å fylle ut av kundestøtteskjemaet i vårt hjelpesenter for teknisk support.

Usikker på hvem du skal snakke med? Ta kontakt med vår .

Vil du vite mer om fordelene med Styres?

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.