Styres

Styres er et heldigitalt verktøy som hjelper deg i styrearbeidet, enten du er daglig leder, styreleder eller styremedlem.

Sitter du i et styre?

Styrearbeidet kan føles overveldende, spesielt om du ikke er trygg på rutiner, frister og lovverk du må forholde deg til som styremedlem. Om du i tillegg er daglig leder, med mange andre oppgaver som krever din oppmerksomhet, blir styrearbeidet fort noe som havner litt på siden.

Derfor har vi utviklet Styres – den ultimate guiden til styrearbeidet!

Få en innføring i hva som forventes av deg som er styremedlem, hold styr på datoer og frister med Virkes Årsplanlegger og bli god på økonomisk rapportering til styret. Du får også tilgang til en lang rekke maler du trenger i styrearbeidet.

Hva er så bra med Styres?

Det har blitt skrevet mange bøker og guider om styrearbeid, men det de alle har til felles er at de fort blir utdatert. Styres blir jevnlig oppdatert av Virkes eksperter, slik at du kan være trygg på at du følger gjeldende lover og regler.

Noen av fordelene:

 • Alt du trenger å vite om styrearbeid, fra A til Å
 • Lær viktige prinsipper og begreper innen økonomi
 • Automatiske oppdateringer om lovendringer
 • Relevante skjemaer og maler
 • Rediger og lagre skjemaene i Styres
 • Årsplanlegger med konkret plan for styrearbeidet
 • 100 % digitalt verktøy
 • Gratis tilgang på PROFF Forvalt og BRIS

Slik fungerer Styres

Er du nysgjerrig på hvordan Styres fungerer? Se videoen, og lær mer om hvordan du blir bedre i styrearbeidet!

Du kan også prøve Styres, helt kostnadsfritt og uten binding.

Bestill et prøveabonnement

Digitale maler og skjemaer

I Styres blir du guidet gjennom de viktigste skjemaene og malene, slik at disse blir fylt ut korrekt – 100 % tilpasset deg og ditt styre.

I tillegg kan du lagre skjemaene dine i en egen skjemabank i Styres, og derfra jobbe videre med dem, kopiere eller endre.

Mer om digitale skjemaer og maler

Spørsmål om noe teknisk?

Du får raskt svar på det du lurer på ved å fylle ut av kundestøtteskjemaet i vårt hjelpesenter for teknisk support.

Vil du vite mer om fordelene med Styres?

Vi vil gjerne vise deg innholdet, og hvor enkelt verktøyet er å bruke! Ta kontakt for en helt uforpliktende samtale.

Abonner på Styres

Du kan begynne å bruke Styres umiddelbart etter bestilling. Abonnementet faktureres forskuddsvis for 12 mnd av gangen. Priser er eks mva.

 • med medlemskap i Virke499 kr mnd
 • uten medlemskap599 kr mnd

 • Personlig rådgivning

  Om du har behov for personlig rådgivning innen styrearbeid, kan du abonnere på tilleggstjenesten Styres Fagsupport, som er eksklusiv for våre abonnenter.

  Mer om Styres Fagsupport

 • Nettverk for ledere

  Bli med i et av våre ledernettverk, med ledere fra mange ulike bransjer som mer enn gjerne deler sine erfaringer.

  Se alle ledernettverk

 • Forsikring for styremedlemmer

  Visste du at du som styremedlem kan pådra deg et erstatningsansvar etter norsk rett? Vi forsikrer deg!

  Les om vår styreansvarsforsikring

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er styrets ansvar, oppgaver og plikter?

  Styret er selskapets øverste ledelse, og skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften.

  Styrets ansvar, oppgaver og plikter er regulert i selskapslovene, blant annet aksjeloven og stiftelsesloven. Styret har oppgaver gjennom forvaltningsplikten og tilsynsplikten. Brudd på disse pliktene, både uaktsomme brudd og forsettlige brudd, kan innebære at styremedlemmet kommer i ansvar.  

  Abonnenter i Styres har tilgang til mer informasjon om hva disse pliktene innebærer, samt praktiske verktøy man kan benytte seg av i arbeidet med styrets ansvar, oppgaver og plikter.  

  I tillegg tilbyr Virke kurs i styrearbeid, samt sertifisering i styrearbeid

 • Hvordan er rollefordelingen mellom daglig leder og styret?

  Mens styret er selskapets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet, så har daglig leder ansvaret for at styret lykkes med sine oppgaver.

  Styret har ansvaret for at det det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften, mens daglig leder er ansvarlig for at selskapet ledes etter retningslinjer og vedtak i styret.  

  Styrets og daglig leders ansvar er nærmere definert i Aksjeloven og Stiftelsesloven.  

  I Styres vil du finne mer informasjon om de ulike rollene, og gjennom Virke kan du også ta kurs og sertifiseringer i styrearbeid.

 • Hvilke styreoppgaver er viktigst?

  De viktigste oppgavene til styret er det lovpålagte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret, som er definert gjennom aksjeloven og stiftelsesloven.

  Styret bør ha en årsplan for arbeidet sitt, selv om det ikke er lovpålagt. Det er likevel anbefalt fordi det sikrer at oppgavene blir fulgt opp.  

  I Styres vil du finne praktiske verktøy som årsplan, som kan hjelpe deg å ivareta de nødvendige oppgavene.

 • Må jeg kunne økonomi og lese regnskap for å sitte i styret?

  Det korte svaret er ja. Styret har kontrollansvar for økonomi og regnskap, og skal sikre at egenkapitalen og likviditeten i selskapet er forsvarlig. Styret skal også ansvar for at selskapet utarbeider planer, budsjetter, økonomiske rapporter og eventuell revisjon.

  Styret skal sikre god forvaltning av selskapet, og det handler i stor grad om å ha kontroll på selskapets økonomiske stilling. Dette er nødvendig for å holde kontroll med verdiutviklingen i selskapet, og for å ha oversikt over selskapets økonomiske forpliktelser. Dette er også viktig for aksjonærene. Regnskapet er også et viktig beslutningsgrunnlag, og skal tilfredsstille myndighetenes krav ifølge lover og forskrifter.  

 • Hvilken rolle har generalforsamlingen?

  Generalforsamlingen er det øverste organet i selskapet, og består av aksjeeierne.  Styret rapporterer til aksjeeierne i den årlige generalforsamlingen.

   En gang i året avholdes ordinær generalforsamling. Det skal skje innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det vil i praksis si innen 30. juni for alle selskaper som har regnskapsavslutning 31. desember. Møtet har en fastlagt agenda og skal gjennomføres etter bestemte regler. 

  Abonnenter av Styres får tilgang til mer informasjon om gjennomføring av generalforsamling, samt praktiske maler og verktøy for innkalling og gjennomføring av møtet. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.