Styre og ledelse

Ønsker du å bli med i nettverk hvor styrearbeid og ledelse er i fokus? Vi tilrettelegger for faglig kompetanseheving og erfaringsutveksling hvor praktisk gjennomføring står i fokus.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Daglig leders rolle og ansvar i styret
  • Styrearbeid fra A-Å
  • Styrets ansvar og oppgaver
  • Årsregnskap og økonomi
  • Gjennomføring av generalforsamling
  • Styrets sammensetning og rekruttering
  • Strategi og forretningsutvikling

  Deltakerne velger hvilke temaer som er spennende
  for nettopp dette nettverket.

 • Hvem kan delta?

  Nettverket passer for deg som er styreleder, styremedlem eller daglig leder i en virksomhet, og du jobber aktivt med å få bedriften/ bedriftene til å utvikle seg og vokse.

 • Samlinger

  • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
  • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
  • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
  • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.
 • Pris

  19 900 kr eks mva for fem samlinger.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Styres - digitalt verktøy for deg som er med i et styre

Styres hjelper deg å få bedre oversikt over styrearbeid, hva som kreves av deg som daglig leder og det du må kunne om økonomi for å rapportere til styret i virksomheten.

Test verktøyet gratis

Kontakt