Opplysning- og utviklingsfond (OU-fond)

Virke administrerer to ulike fond der du kan søke om økonomisk støtte til utdanning, kurs og andre utviklingstiltak. Det er kun virksomheter med tariffavtale som kan søke.

Vanlige spørsmål og svar

 • Hva er OU-fond?

  • Fondet er opprettet til beste for virksomhetene og de ansatte.
  • Fondet skal være pådriver og initiativtaker for opplæring og utvikling.
  • Fondet skal gi økonomisk støtte til opplæring og utvikling, så vel planlegging som gjennomføring.
 • Hvem kan søke?

  Alle ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de syv landsomfattende overenskomster (Ideell), eller arbeidsgivere som er medlem i Virke og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet er velkommen til å søke om midler.

 • Hvilket fond skal jeg søke på?

  Ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de 7 landsomfattende overenskomster (Ideell) kan søke på Opplæring- og utviklingsfond Tjenesteytende.

  Arbeidsgivere som er medlem i Virke og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet kan søke på Opplæring- og utviklingsfond LO/YS.

 • Hvem er og hva gjør Fellestiltakene LO-VIRKE?

  Fellestiltakene LO-VIRKE er LO og VIRKEs arbeidsredskap for ledere og tillitsvalgte i å utvikle et godt partssamarbeid i bedriftene.

  Fellestiltakene LO-VIRKEs hensikt er å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene. Våre viktigste bidrag ligger i å bygge opp kultur, kompetanse og ferdigheter innen partssamarbeid og medvirkning i bedriftene. Aktiv bruk av samarbeidsorganene og bred medvirkning fra de ansatte er viktige arbeidsmetoder.

  Vi er til for å bistå ledere og tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter med å utvikle gode strategier for kommunikasjon, samarbeid og tillit. Vårt mål er at dere oppnår økt verdiskapning gjennom samhandling og tillitsfulle prosesser.

  God dialog og kommunikasjon er viktige nøkler til vellykket samarbeidsutvikling i alle næringsvirksomheter. Bruk oss!

  Vi vil gjerne høre fra deg

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn