Search Results here!

Opplæring- og utviklingsfond

Virke administrerer to ulike fond der du kan søke om økonomisk støtte til utdanning, kurs og andre utviklingstiltak. Det er kun virksomheter med tariffavtale kan søke.