Få økonomisk støtte til kompetanseheving

Virke administrerer fond der du kan søke om økonomisk støtte til utdanning, kurs og andre utviklingstiltak. Alle virksomheter med tariffavtale kan søke.

Om fondene

 • Kompetanseheving for medlemsvirksomheter (HUK-avtaler)

  Fondet gjelder ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i HUK-avtalene (helse, utdanning og kultur).

  • Fondet er opprettet til beste for virksomhetene og de ansatte.
  • Fondet skal være pådriver og initiativtaker for opplæring og utvikling.
  • Fondet skal gi økonomisk støtte til opplæring og utvikling, så vel planlegging som gjennomføring.
 • Kompetanseheving for medlemsvirksomheter (LO/YS)

  Fondet gjelder arbeidsgivere som er medlem i Virke og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet.

  • Fondet er opprettet til beste for virksomhetene og de ansatte.
  • Fondet skal være pådriver og initiativtaker for opplæring og utvikling.
  • Fondet skal gi økonomisk støtte til opplæring og utvikling, så vel planlegging som gjennomføring.
 • Grossistfondet

  Alle virksomhetene og alle medlemmer i Fellesforbundet i virksomhetene som betaler inn premie til Kompetansefondet for virksomheter og ansatte omfattet av Grossistoverenskomsten er søknadsberettigede.

 • Hvem er og hva gjør Fellestiltakene LO-VIRKE?

  Fellestiltakene LO-VIRKE er LO og VIRKEs arbeidsredskap for ledere og tillitsvalgte i å utvikle et godt partssamarbeid i bedriftene.

  Fellestiltakene LO-VIRKEs hensikt er å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene. Våre viktigste bidrag ligger i å bygge opp kultur, kompetanse og ferdigheter innen partssamarbeid og medvirkning i bedriftene. Aktiv bruk av samarbeidsorganene og bred medvirkning fra de ansatte er viktige arbeidsmetoder.

  Vi er til for å bistå ledere og tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter med å utvikle gode strategier for kommunikasjon, samarbeid og tillit. Vårt mål er at dere oppnår økt verdiskapning gjennom samhandling og tillitsfulle prosesser.

  God dialog og kommunikasjon er viktige nøkler til vellykket samarbeidsutvikling i alle næringsvirksomheter. Bruk oss!

  Vi vil gjerne høre fra deg

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.