Grossistfondet

Rapportering av antall planlagte timer i virksomheten

Eksempel: Hvis bedriften innberetter 10 000 timer, blir kvartalsvis faktura 10 000 x 0,6 / 4 = 1500 kroner.

Kontaktinformasjon: