Få økonomisk støtte til kompetansetiltak

Søk om midler til kurs, studieturer eller annen kompetanseutvikling for deg og dine ansatte. Alle ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de syv landsomfattende overenskomster (Ideell) er velkommen til å søke om midler.

 • Med en av disse tariffavtalene kan du søke

  • Landsoverenskomst for Barnehager
  • Landsoverenskomst for Helse og Sosiale tjenester mv.
  • Landsoverenskomst for Høyskoler
  • Landsoverenskomst for Museer og andre Kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomst for Utdanning
  • Landsoverenskomst for Virksomheter

Innbetaling til fondet

Fondets inntekter bygger på den avgift som er fastsatt mellom partene i tariffavtalen og den avkastningen som fondskapitalen gir. Avgiften overføres til fondet to ganger per år. Virksomhetene skal imidlertid fortsatt trekke/avsette avgift med ”oppgjør” til særskilt konto senest annen hver måned.

Avgiften skal beregnes og trekkes for alle som har et ansettelsesforhold i virksomheten og som får utbetalt lønn. Arbeidsgiver lokalt kan beslutte å la være å beregne/trekke avgift for ansatte som har ferievikariat.

Avgiften til fondet blir avtalt mellom partene i forbindelse med tariffrevisjoner, og er i inneværende tariffperiode fastsatt til 5 kroner per uke (52 uker per år) for full stilling, hvorav arbeidsgiver betaler kr 2,50 og arbeidstaker trekkes 2,50 kroner. For deltidsstilling på 14 timer eller mindre per uke er de tilsvarende beløp 2,50 kroner per uke, hvorav arbeidsgiver betaler 1,25 kroner og arbeidstaker trekkes 1,25 kroner. Arbeidsgiver innbetaler samlet avgift.

Det er ingen reservasjonsrett for premie til fondet.

Særregler for folkehøgskoler

 • Ved våre folkehøgskoler er undervisningspersonalet (lærer, lektor, adjunkt, inspektør og rektor) og det ikke-pedagogiske personalet omfattet av den alminnelige ordningen med innbetaling/trekk, jf. over.

  Noen virksomheter har benyttet statens hovedlønnstabell og ikke den korresponderende lønnstabellen i Virkes landsoverenskomster. Arbeidstakere i disse virksomhetene skal ikke ha blitt trukket i lønn og arbeidsgiver skal ha betalt både arbeidsgivers og arbeidstakers andel av avgiften til OU-fond Tjenesteytende. Bakgrunnen for dette har vært at satsene i statens nettolønnstabell allerede var redusert tilsvarende avgiften til statens eget OU-fond. Med virkning fra 1.5.2017 ble Statens lønnstabell endret til at det nå kun oppgis bruttolønn pr år i tabellen. Samtidig ble det tatt inn en merknad om at det skal trekkes 400 kroner av bruttolønn per år i OU-midler. Dersom det fortsatt er noen virksomheter som følger denne ordningen, ber vi om at dere tar kontakt med Forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen på epost .

Rapporter antall ansatte

Samlet avgift beregnes av Virke, og virksomhetene skal kun rapportere antall ansatte til Virke.
Virke fakturerer deretter virksomhetene i henhold til sist oppgitte antall ansatte.
Det er to innrapporteringer per år. Fristene er 1. juni og 1. desember.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til .

May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.