Få økonomisk støtte til kompetanseheving

Søk om midler til kurs, studieturer eller annen kompetanseutvikling for deg og dine ansatte. Alle ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de syv landsomfattende overenskomster (Ideell) er velkommen til å søke om midler.

Fondet er opprettet til beste for virksomhetene og de ansatte, og skal være pådriver og initiativtaker for opplæring og utvikling. Det skal gi økonomisk støtte til opplæring og utvikling, så vel planlegging som gjennomføring.

Hvem kan søke?

Innbetaling til fondet

Fondets inntekter bygger på den avgift som er fastsatt mellom partene i tariffavtalen og den avkastningen som fondskapitalen gir. Avgiften overføres til fondet to ganger per år. Virksomhetene skal imidlertid fortsatt trekke/avsette avgift med ”oppgjør” til særskilt konto senest annen hver måned.

Avgiften skal beregnes og trekkes for alle som har et ansettelsesforhold i virksomheten og som får utbetalt lønn. Arbeidsgiver lokalt kan beslutte å la være å beregne/trekke avgift for ansatte som har ferievikariat.

Avgiften til fondet blir avtalt mellom partene i forbindelse med tariffrevisjoner, og er i inneværende tariffperiode fastsatt til 5 kroner per uke (52 uker per år) for full stilling, hvorav arbeidsgiver betaler kr 2,50 og arbeidstaker trekkes 2,50 kroner. For deltidsstilling på 14 timer eller mindre per uke er de tilsvarende beløp 2,50 kroner per uke, hvorav arbeidsgiver betaler 1,25 kroner og arbeidstaker trekkes 1,25 kroner. Arbeidsgiver innbetaler samlet avgift.

Det er ingen reservasjonsrett for premie til fondet.

Særregler for folkehøgskoler

 • Ved våre folkehøgskoler er undervisningspersonalet (lærer, lektor, adjunkt, inspektør og rektor) og det ikke-pedagogiske personalet omfattet av den alminnelige ordningen med innbetaling/trekk, jf. over.

  Noen virksomheter har benyttet statens hovedlønnstabell og ikke den korresponderende lønnstabellen i Virkes landsoverenskomster. Arbeidstakere i disse virksomhetene skal ikke ha blitt trukket i lønn og arbeidsgiver skal ha betalt både arbeidsgivers og arbeidstakers andel av avgiften til OU-fond Tjenesteytende. Bakgrunnen for dette har vært at satsene i statens nettolønnstabell allerede var redusert tilsvarende avgiften til statens eget OU-fond. Med virkning fra 1.5.2017 ble Statens lønnstabell endret til at det nå kun oppgis bruttolønn pr år i tabellen. Samtidig ble det tatt inn en merknad om at det skal trekkes 400 kroner av bruttolønn per år i OU-midler. Dersom det fortsatt er noen virksomheter som følger denne ordningen, ber vi om at dere tar kontakt med Forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen på epost .

Rapporter antall ansatte

Samlet avgift beregnes av Virke, og virksomhetene skal kun rapportere antall ansatte til Virke.
Virke fakturerer deretter virksomhetene i henhold til sist oppgitte antall ansatte.
Det er to innrapporteringer per år. Fristene er 1. juni og 1. desember.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til .

May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene