Få økonomisk støtte til kompetansetiltak

Søk om midler til kurs, studieturer eller annen kompetanseutvikling for deg og dine ansatte. Alle ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de syv landsomfattende overenskomster (Ideell) er velkommen til å søke om midler.

Stipend - Kompetansetiltak for ansatte

Frittstående kurs

 • Maksimum søknadsbeløp pr person er 6 000 kr
 • Kurset må vare minimum to dager.
 • Hver enkelt søker sender sin egen søknad.
 • Du som søker må forplikte deg til videreformidling av det du har lært internt i virksomheten.

Virksomheten og/eller arbeidstakeren må dekke minimum 25% av kostnaden. Fullfinansiering (inntil 25 000 kr) skjer kun i helt spesielle tilfeller.

Studietur/Hospitering/Jobbrotasjon

 • Maksimum søknadsbeløp pr person er 12 000 kr
 • Du må kunne dokumentere faglig opplegg for hospitering og jobbrotasjon: For eksempel; se på andres rutiner, drift, ledelse, samarbeid eller effektivisering.
 • Studieturer omfatter dessverre ikke deltakelse i kongresser eller konferanser.
 • Hospitering bør vare minst en uke i tilsvarende eller annen virksomhet.
 • Hver enkelt søker sender sin egen søknad.
 • Du som søker må forplikte deg til videreformidling av det du har lært internt i virksomheten.

Virksomheten og/eller arbeidstakeren må dekke minimum 25% av kostnaden. Fullfinansiering (inntil 25 000 kr) skjer kun i helt spesielle tilfeller.

Søknadsfrist 1. februar

Fristen for 2020 er utløpt. Send inn det elektroniske søknadskjemaet innen 1. februar 2021.

Samarbeidstiltak - Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Samarbeidstiltak er ment å brukes til å øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene i virksomheten. Søknaden skal planlegges og utarbeides av ledere og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal også være representert i prosjekter som gjelder deres områder.

Med samarbeidstiltak menes fellestiltak i henhold til hovedavtalene.

Søknadsfrist 1. april

Send inn det nedlastbare søknadskjemaet til ou-fond@virke.no innen 1. april.

Tiltak - Kompetansetiltak for virksomheten

Tiltaksmidler

Her kan du søke midler som skal gå til opplærings- og utviklingstiltak utover ren støtte til drift, som gjør at dere kan møte utfordringer faglig og organisatorisk på en bedre måte.

Dette bør favne og involvere så bredt som mulig.

Søknadsfrist 1. september

Send inn det elektroniske søknadskjemaet innen 1. september.

Henvendelser

Henvendelser sendes til ou-fond@virke.no

 • Stipendregler

 • Regler for samarbeidstiltak

 • Tiltaksregler

Kontaktperson