Få økonomisk støtte til kompetansetiltak

Søk om midler til kurs, studieturer eller annen kompetanseutvikling for deg og dine ansatte. Alle ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de syv landsomfattende overenskomster (Ideell) er velkommen til å søke om midler.

Frister for gjennomføring

Tildelinger 2019: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått tildelt midler fra fondet i 2019 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2021. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

Tildelinger 2020: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått / får tildelt midler fra fondet i 2020 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2022. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

Stipend - Kompetansetiltak for ansatte

  • Frittstående kurs

  • Studietur/Hospitering/Jobbrotasjon

  • Søknadsfrist 1. februar

  • Stipendregler

Samarbeidstiltak

  • Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

  • Søknadsfrist

  • Regler for samarbeidstiltak

Tiltak for virksomheten

  • Tiltaksmidler

  • Søknadsfrist

  • Tiltaksregler

Kontaktperson

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til ou-fond@virke.no.

May Katrin Pedersen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.