Få økonomisk støtte til utdanning og kurs

Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet? Da kan du søke om midler her!

  • Hvilke tiltak kan du søke på?

  • Hvor høyt beløp kan jeg søke på?

  • Hvem fordeler midlene?

Illustrasjon av et par med mange spørsmål

Gratis kurs

Går du på kurs hos Virke dekker LO/YS- fondet, ved Spesialutvalget kostnaden 100%.

Dette gjelder både kurs, nettverk og lederutvikling i regi av Virke.

Det eneste du trenger å gjøre er å skrive inn følgende rabattkode ved påmelding: Spesialutvalget + gjeldende tariffavtale.

Kostnaden dekkes fortløpende.

Vil du i tillegg søke om dekket reise/opphold, bruker du ordinært søknadskjema for disse kostnadene.

Maks beløp kr 150.000,- pr virksomhet

  • Årlige søknadsfrister

  • Henvendelser

  • Retningslinjer for tildeling av midler

  • Vedtekter

Kontaktperson