Meld skade

 • Motor, Ting, Ansvar, Person og Reise

  For kunder som har fornyet forsikringsavtalen i 2022

  Meld skade

  Du kan enkelt melde skade ved å finne din skadekategori i menyen etter du har trykket på linken over. Her kan du også ettersende vedlegg, informasjon eller spørsmål i en pågående skadesak.

  Du kan også melde skade ved å ringe Tlf +47 915 03 850. Ved skader eller sykdom i utlandet kan SOS International kontaktes på +45 7010 5050

 • Motor, Ting, Ansvar og Person

  Meld skade

  Protector Forsikring ASA, Skademelding bedrift

  Postboks 1351 Vika, 0113 OSLO

  E-post: skade@protectorforsikring.no

  Ved behov for øyeblikkelig hjelp (f.eks. bilberging),

  ring +47 24 13 18 88 (døgnbetjent).