Wenche Finnkroken

Kundekonsulent

Litt om Wenche

Ansatt siden 2015. Har erfaring innen salg, administrasjon, økonomi og ledelse.

Dette gjør Wenche hos Virke

Kundeservice har ansvaret for dialog, administrasjon og håndtering av alle henvendelser knyttet til medlemskap og våre produkter og tjenester. Avdelingen har ansvaret for en lang rekke prosesser og bidragene er avgjørende for å gi våre medlemmer høy tilfredshet. Vi jobber med å sikre en god oppstart for nye medlemmer. Vi har ansvaret for Virkes CRM system/datakvalitet, all fakturering av medlemskap, produkter og tjenester, samt oppfølging av disse, og har daglig dialog med våre medlemmer og kunder. Vi Jobber systematisk med effektivisering og utvikling av kundesenteret for å sikre medlemmer og kunder god kvalitet. Avdelingen bidrar også med å fremforhandle og vedlikeholde fordelsavtaler/rabattavtaler til Virkes kundemasse.