Forsikringsoversikt

Enten du er helt i startfasen med en ny bedrift eller har holdt på i noen år, kan det være nyttig med en gjennomgang av deres forsikringer. Det er viktig å se på hvilke forsikringer dere må ha, hvilke dere bør ha, og hvilke det kan være nyttig å ha. Ikke minst avhenger dette av hvordan dere ønsker å håndtere ulike typer risiko.

Noen forsikringer er påkrevd, andre er det uansvarlig å la være å kjøpe. Risikoen som omgir virksomheten er det avgjørende for riktig forsikring. Stikkordene er sannsynlighet for skade, og evne til å bære økonomiske tap.

Hvilke forsikringer bør du ha og hvilke må du vurdere?

Bør vurderes

Hvilke typer risiko kan medføre økonomiske tap av en størrelse som virksomheten ikke ønsker, eller – enda verre – klarer, å bære selv? Som regel finnes det forsikringer på markedet som kan overta denne økonomiske risikoen.

Vi anbefaler virksomheter å stille seg følgende spørsmål:

  • Hva er den vesentlige risikoen for verdiskapingen i vår virksomhet? Er det for eksempel bygninger, medarbeidere eller digital infrastruktur?
  • Hvor lenge kan vi klare oss uten dagens nøkkelpersoner, nettilgang, råvaretilgang og så videre?
  • Hvilke er de største risikoene vi omgir oss med? Skader på ting? Ansvar overfor kunder? Hacking?
  • Hvor lang tid vil det ta å gjenopprette sentrale digitale eiendeler ved tap av disse?

Svaret på slike og andre risiko-relaterte spørsmål kan gi en god pekepinn på hvilke frivillige forsikringer som bør være nærmest obligatoriske for en ansvarlig virksomhet.

Før virksomheten i det hele tatt er i drift, bør den ha på plass én eller flere typer ansvarsforsikringer. Ansvarsforsikringer finnes i ulike varianter som dekker forskjellige ansvarsforhold: Bedriftsansvarsforsikring, produktansvarsforsikring, profesjonsansvarsforsikring eller kriminalitetsforsikring– for å nevne noen. Noen ganger er de overlappende, andre ganger kommer de i tillegg til hovedforsikringen.

En annen variant er styreansvarsforsikring. Her er hensikten først og fremst å beskytte privatøkonomien til styremedlemmene.

Mer informasjon om styreansvarsforsikring finner du her

Stadig flere får øynene opp for cyberforsikring. Dere kan få hjelp fra forsikringsselskapet til å løse situasjonen når uhellet er ute. Enda viktigere er det at prosessen med å tegne forsikringen skaper en bevisstgjøring som bidrar til å forebygge problemet.

Det anbefales alle å vurdere en cyberforsikring, som for de fleste vil innebære en lav premie sammenlignet med det økonomiske tapet bedriften kan oppleve dersom de får en hendelse.

For virksomheter med nettbutikk bør cyberforsikring oppleves som obligatorisk, men så gjennomgripende som digitaliseringen er i dagens virksomheter er det vanskelig å komme på noen som kan se bort fra denne type risiko og forsikringsbehov. Tenk bare på kostnaden ved å gjenopprette grunnleggende IT-funksjonalitet, det gjelder de aller fleste.

Mer informasjon om Cyberforsikring finner du her

Ta en prat med oss for å finne mer ut av hva dere MÅ, BØR eller KAN forsikre.

Kontakt oss

Illustrasjon med en to medarbeidere som snakker om økonomi

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlingskraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få tilbud på forsikring