Hellas

Hellas er en populær sommerferiedestinasjon for nordiske reisende og har i flere år vært det nest største skadelandet i sommerhøysesongen.

Men i sommerhøysesongen 2018 ble Hellas så vidt forbigått av Tyrkia, og er derfor nå falt ned på en tredjeplass over de største skadelandene.

Dette er ikke et uttrykk for at nivået i antall saker fra Hellas er redusert. Faktisk ser vi en økning på 10 % fra 2016 til 2018. De norske reisende utgjør cirka 26 % av det totale antallet saker fra Hellas i sommermånedene.

For Hellas er det en liten overvekt av kvinner i skadestatistikkene på 56 % mot mennenes 44 %.

Hvordan være sikker og trygg på reise i Hellas

Som høyvolumland har SOS International et eksklusivt kontor på Kreta. På kontoret er det blant annet tilknyttet en gresk-/dansktalende lege til å utføre lokal kostnadskontroll, og kontoret er både operasjonelt fungerende og i tett dialog med alarmsentralen og de lokale sykehus og klinikker.

Det eksklusive kontoret bidrar til å sikre gode avtaler lokalt, og det er en solid partner som SOS International har benyttet i mange år.

Risikonivået i Hellas for reisende: 

 • Hellas anses å utgjøre et middels risikonivå for reisende.
 • Den største risikoen kommer av politisk ustabilitet og demonstrasjoner som noen ganger blir voldelige. Større demonstrasjoner er mest vanlig i de store byene som blant annet Athen. I tillegg kan det forventes at det inntreffer arbeidskonflikter som påvirker oppholdet.
 • Det meste av kriminaliteten i Hellas er småkriminalitet (lommetyveri, veskenapping og vinningstyveri).
 • Trafikkulykker er uheldigvis ganske vanlig i Hellas.
 • Det er - som i de fleste europeiske land - en generell fare for terror.

Råd om trygghet og sikkerhet i Hellas:

 • Ha alltid med deg en kopi av pass og ID slik at du kan identifisere deg.
 • Unngå enhver form for store folkeansamlinger/demonstrasjoner.
 • Hold oppsikt med eiendelene dine og ikke ta med deg mer kontanter og verdisaker enn du har råd til å miste.
 • Bruk alltid sikkerhetsutstyr som for eksempel bilbelte, når du kjører.
 • Hvis du blir utsatt for en kriminell handling bør du rapportere dette til det lokale politiet så raskt som mulig.

Nødnumre i Hellas: 

 • SOS – alle tjenester: 112
 • Medisinsk nødnummer: 112
 • Brann: 199
 • Ambulanse: 166
 • Politi: 100
 • Turistpoliti: 1571

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.