Avbruddsforsikring / Ekstrautgifter

Lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

  • Avbrudd / Driftstap

    Avbruddsforsikring dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av en erstatningsmessig skade. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd. Du velger selv hvor lang ansvarstid, dvs perioden avbruddsforsikringen skal dekke stans i driften. Ansvarstiden vil normalt ha sammenheng med hvor lang tid det  forventes å få virksomheten tilbake til ordinær drift.

    Les mer om avbruddsforsikring her. 

  • Ekstrautgifter

    Ekstrautgifter kan benyttes istedenfor avbruddsforsikring. Forsikringen dekker midlertidige kostnader til lokaler/forandring som er nødvendig for å fortsette virksomheten etter skade.