Bygningsforsikring

Forsikringen skal sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades.

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud

Bygningsforsikring dekker blant annet:

  • Skade på bygg forårsaket av for eksempel naturskade, brann, vann og tyveri
  • Skader som inntreffer plutselig og uforutsett og som skyldes ytre påvirkning (kaskoskader)
  • Indre skader på for eksempel heis, rulletrapp og ventilasjonsanlegg
  • Tilbygg, påbygg og andre bygningsmessige investeringer i løpet av forsikringsåret
  • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon/midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade
  • Påbud fra offentlig myndighet
  • Løst utstyr til vedlikehold av bygning og uteområder
  • Prisstigning i normal reparasjons-/ gjenoppføringstid
  • Hageanlegg og uteområder
  • Husleietap i avtalt periode

Hvem passer forsikringen for?

En forsikring for næringsbygg passer for alt fra mindre til større bygninger, som inneholder for eksempel butikk, kjøpesenter, kontor eller annen servicevirksomhet.

Kontakt oss