Du bør ha formuesansvarsforsikring hvis du selger tjenester, for eksempel rådgivning, megling eller taksering. For virksomheter som dette vil det alltid være risiko for erstatningskrav, og større krav kan true bedriftens økonomi.