Fritidsulykke

Forsikringsdekningen er lik yrkesskadeforsikringen med unntak av at den dekker skader knyttet til fritiden.

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud

En fritidsskadeforsikring er en personalforsikring som gjelder ved:

  • Skade forårsaket av ulykke forårsaket på fritiden.
  • Skade som ikke anses som yrkesskade.

Erstatningsutmålingen følger Lov om yrkesskadeforsikring.

Egenandel kroner 1 000 kr på behandlingsutgifter

Kontakt oss