Search Results here!

Fritidsulykke

Forsikringsdekningen er lik yrkesskadeforsikringen med unntak av at den dekker skader knyttet til fritiden.

En fritidsskadeforsikring er en personalforsikring som gjelder ved:

  • Skade forårsaket av ulykke forårsaket på fritiden.
  • Skade som ikke anses som yrkesskade.

Erstatningsutmålingen følger Lov om yrkesskadeforsikring.

Egenandel kr. 1.000,- på behandlingsutgifter

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring