Marinette Bouts Hexeberg prosjektleder

Litt om Marinette

Marinette er prosjektleder for finansiell rådgivning i Oslo Business Region. Hun har tidligere vært med på å starte og kommersialisere flere selskaper. Hun har bakgrunn som Business Development Manager i startupakseleratoren TheFactory. Marinette kjenner godt til støttevirkemiddelapparatet for innovasjon og nyskapning. Etter koronautbruddet har hun fått mandat fra Oslo Kommune og Oslo Business Region å bistå innovasjonsmiljøet i regionen.

;