Eiendeler og bygninger

Driver du en virksomhet og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

  • Forsikring av eiendeler (maskiner, inventar, løsøre, varer)

    Gjenstander som brukes i driften kan totalt sett utgjøre store verdier, og bør forsikres mot uforutsette hendelser. Skjer det skader på utstyr som er kritisk for driften, kan det medføre store økonomiske konsekvenser. Med en forsikring for dine eiendeler, beskytter du virksomheten mot de økonomiske konsekvensene ved for eksempel brann, innbrudd eller vannskader.   

    Les mer om forsikring av eiendeler her.

  • Bygningsforsikring

    Eier du en næringseiendom bør den alltid forsikres mot plutselige og uforutsette skader på bygningen. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, omfatter forsikringen også husleietap ved en erstatningsmessig skade og ansvar som huseier.

    Les mer om bygningsforsikring her.