Forsikring av verdiene til din virksomhet

Forsikringene kan kjøpes av alle medlemsbedrifter, og omfatter de vanligste behov for forsikring av for eksempel maskiner, varer, inventar og løsøre generelt. Vi har en rekke spesialforsikringer tilpasset de ulike bransjene i Virke og hjelper deg med å finne frem til det du trenger for å dekke ditt behov.

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud
 • Yrkesskadeforsikring

  Norsk lov sier at alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring. Det er en bestemmelse som sikrer at ansatte får erstatning hvis de blir skadet på jobb.

  Les mer om yrkesskadeforsikring her.

 • Fritidsulykkeforsikring

  Med fritidsulykkesforsikring er dine ansatte dekket også utenom arbeidstiden - året rundt. Det gir ekstra økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

  Les mer om ulykkesforsikring her.

 • Reiseforsikring

  Reiseforsikringen dekker uforutsette hendelser som kan oppstå i forbindelse med reiser i hele verden.

  Les mer om reiseforsikring her.

 • Helseforsikring

  Helseforsikring garanterer at den ansatte får rask behandling ved behov. Med behandlingsforsikring får den ansatte fri tilgang til Online lege.

  Les mer om helseforsikring her.

 • Dødsfallsforsikring

  Forsikringen gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall og er en god økonomisk hjelp i en ellers svært vanskelig tid. Erstatningen er uavhengig av dødsårsak, tid og sted.

  Les mer om dødsfallsforsikring her. 

 • Sykdomsforsikring

  Sykdomsforsikring gir en engangsutbetaling til ansatte som har blitt varig arbeidsufør eller har fått en varig nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom. Forsikringen gjelder sykdom som ikke er relatert til yrket, der den lovpålagte yrkesskadeforsikringen ikke strekker til.

  Les mer om sykdomsforsikring her. 

Kontakt oss