Anita Sundal

Leder konkurransepolitikk
Hovedorganisasjonen Virke

Anita er leder for konkurransepolitikk, og hun er advokat. Hun har et helhetlig og overordnet ansvar for Virkes arbeid for konkurransevilkår, og representerer Virke i ulike fora. Vi jobber for våre medlemmer i møte med politikere og andre samfunnsaktører.