Åse Kringstad

Bransjeleder Produsentforeningen
Hovedorganisasjonen Virke

Åse er leder i Virke Produsentforeningen, som organiserer de uavhengige produksjonsselskapene innen film, serier, dokumentar, reklame, animasjon, tv-underholdning og spill. Hennes bakgrunn er fra offentlig sektor, med lang fartstid innen film-, spill, og mediepolitikk i Kulturdepartementet.