Audun Pettersen

Bransjedirektør reiseliv
Hovedorganisasjonen Virke

Audun er bransjedirektør for reiseliv og jobber best mulige rammevilkår for våre medlemmer i reiselivsnæringen.