Bendik Solum Whist

Bransjedirektør dagligvare
Hovedorganisasjonen Virke

Bendik tiltrådte som bransjedirektør for dagligvare i Virke høsten 2022. Han har tidligere jobbet 15 år med klima- og energipolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, på myndighetssiden og i privat næringsliv. Han har også tidligere arbeidserfaring med webdesign, netthandel og innholdsproduksjon (podkast).

Som bransjedirektør for dagligvare tilrettelegger Bendik for en god dialog mellom Virkes dagligvaremedlemmer og politiske myndigheter; både Stortinget, regjeringen og underliggende etater. Det samme gjelder for dialogen med media, interessenter og samfunnet for øvrig. Jobben gjøres i tett samarbeid med bransjestyret for dagligvare, som består av representanter fra medlemsbedriftene. I tillegg bidrar Bendik til et godt samarbeid med andre interessenter innenfor matverdikjeden gjennom å delta som Virkes representant i en rekke fora for dagligvaresektoren.