Jarle Hammerstad

Leder bransjepolitikk
Hovedorganisasjonen Virke