Solveig Irgens

Prosjektleder/seniorrådgiver
Hovedorganisasjonen Virke

Solveig Irgens har bakgrunn som prosjektleder og energi- og miljørådgiver i bygg- , anleggs og eiendomsbransjen.