Tord Dale

Leder for bærekraft
Hovedorganisasjonen Virke

Tord er leder for bærekraft i Virke. Han har vært en del av politisk ledelse i regjeringen Stoltenberg (2008-2013) som politisk rådgiver i flere departementer. Han har jobbet som daglig leder for klynge- og interesseorganisasjonen Maritimt Forum. Før han kom til Virke var han partner i klimakonsulent-selskapet Footprint, hvor han blant annet har jobbet i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, politikk og kommunikasjon. Tord har en master i strategi, innovasjon og ledelse, og erfaring med prosessledelse og bruk av verktøy som Design Thinking, Google Sprint og Lean-Startup.