Johan Isacson Director of Franchise i AB Lindex

Director of Franchise
AB Lindex

Johan har 22 års erfaring fra den svenske Lindex kjeden, hvorav 14 år som franchise direktør med blant annet ansvar for internasjonal ekspansjon. Johan skal dele med oss erfaringen han har med å introduserer et konsept inn i nye markeder, hvordan man forbereder seg, valg av samarbeidspartnere og mulige fallgruver. Dette er en unik anledning til å få direkte læring fra en internasjonale franchisekjede