Odin Johannessen

Direktør
Næringslivets sikkerhetsråd

Odin Johannessen er utdannet ved Krigsskolen, Forsvarets Høyskole, Försvarshögskolan i Stockholm og U.S. Army War College. Han har lang og bred ledererfaring fra Garnisonen i Sør-Varanger, H.M. Kongens Garde, Telemark bataljon, Brigade Nord og Forsvarsstaben, og har også ledet norske avdelinger i NATOs operasjoner i Bosnia-Herzegovina og Afghanistan. Fra 2015 til 2019 var han sjef for Hæren. I 2019 ble han direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).  

NSR arbeider med å øke sikkerhetsbevisstheten i næringslivet bygget på kunnskap om verdier, trusler og sårbarheter, samarbeid om sikkerhet og evne til kunnskapsbasert forebygging og risikohåndtering.