Aina Gran

Driftsansvarlig kontor og administrasjon

Dette gjør Aina hos Virke

Aina er ansvarlig for HMS og Miljøfyrtårn, samt den daglige driften i Virke. Ansvaret innebærer blant annet oppfølging av avtaler og innkjøp knyttet til lokaler, administrasjon og kontortjenester. Budsjettansvar. On/offboarding av ansatte. Aina har også ansvaret for den daglige driften i datterselskapet Virke Eiendom, samt oppfølging av alle leietakere, vaktmester og kantinen. Hun har også den løpende dialogen med ekstern eiendomsforvalter.