Ane Nore Nyhus

Forhandlingssjef/advokat

Litt om Ane

Nore Nyhus er advokat med erfaring fra individuell og kollektiv arbeidsrett, nasjonalt og internasjonalt. Hun har særlig kompetanse innen forhandlinger og forhandlingsledelse i lokale og globale settinger. Nore Nyhus har erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Dette gjør Ane hos Virke

Nore Nyhus arbeider som forhandlingssjef og advokat i tariffavdelingen. Tariffavdelingen forhandler tariffavtaler, veileder på innhold i avtalene og bistår medlemmene våre når det oppstår tvist om hva som er avtalt. Videre utvikler avdelingen avtaleverket, og pleier kontakt med våre medlemmer og motparter.