Ane Nore Nyhus forhandlingssjef/advokat

Litt om Ane

Advokat med erfaring fra individuell og kollektiv arbeidsrett, nasjonalt og internasjonalt. Særlig kompetanse innen forhandlinger og stakeholder managment i såvel lokale som globale settinger. Jeg har erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Dette gjør Ane hos Virke

I Virke jobber jeg som forhandlingssjef og advokat i tariffavdelingen. Vi forhandler tariffavtaler, veileder på innhold i avtalene og bistår medlemmene våre når det oppstår tvist om hva som er avtalt. Videre utvikler vi avtaleverket, og pleier kontakt med våre medlemmer og motparter.

;