Anette Brinchmann Pollen advokatfullmektig

Litt om Anette

Utdanning 2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen Arbeidserfaring 2014 Rådgiver, Virke 2017 Advokatfullmektig, Virke

Dette gjør Anette hos Virke

Advokatfullmektig med spesialisering i arbeidsrett og prosess. Anette bistår medlemmene på alle områder innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett, med særlig vekt på opphør av arbeidsforhold, forhandlinger og annen tvisteløsning.

;