Ann Torunn Tallaksen

Forhandlingssjef

Litt om Ann Torunn

Ann Torunn er forhandlingssjef i Tariffavdelingen i Virke. Hun har lang erfaring med kollektiv arbeidsrett og forhandlinger/tariffoppgjør, og har forhandlingsansvar for HUK-området i Virke.

Dette gjør Ann Torunn hos Virke

Forbereder og gjennomfører sentrale tariffoppgjør og avtaleforhandlinger i Virke. Har forhandlingsansvar for blant annet HUK-avtalene på ideell sektor (helse/sosiale tjenester, spesialisthelsetjenesten, barnehager, utdanning, høyskoler og virksomheter) med tilhørende sentrale særavtaler, herunder Legesæravtalen og særavtalene for undervisningsstillinger i folkehøgskolene og i grunnskole, videregående skole, mfl. Jobber også med pensjonsspørsmål i tilknytning til disse tariffavtalene.