Ann Torunn Tallaksen

Forhandlingssjef

Litt om Ann Torunn

Er en av forhandlingssjefene i Virke og tilhører enheten for politikk, tariff og analyse (PTA). Er leder/nestleder (alternerer årlig) for Virke Ou-fond Tjenesteytende (OU-fondet for HUK-avtalene).

Dette gjør Ann Torunn hos Virke

Forbereder og gjennomfører sentrale tariffoppgjør og avtaleforhandlinger i Virke. Har forhandlingsansvar for blant annet HUK-avtalene på ideell sektor (helse/sosiale tjenester, spesialisthelsetjenesten, barnehager, utdanning, høyskoler og virksomheter) med tilhørende sentrale særavtaler, herunder Legesæravtalen og særavtalene for undervisningsstillinger i folkehøgskolene og i grunnskole, videregående skole, mfl. Jobber også med pensjonsspørsmål i tilknytning til disse tariffavtalene.