Anna Camilla Charrier Bjerkan

Advokat

Litt om Anna

Anna jobber som advokat i avdeling for forretningsjus- og prosess. Anna har bred kompetanse innen generell kontraktsrett, med spesialisering på næringsleiekontrakter og kjøpsrett/forbrukerkjøpsrett. Anna har også spesialkompetanse på rettsområdene fast eiendom og tingsrett. Tidligere har Anna jobbet som seniorrådgiver i Statsbygg og som advokatfullmektig i ulike advokatfirma. Arbeidserfaring: * Sept. 2022 - dd.: advokatfullmektig/advokat i Hovedorganisasjonen Virke * Sept. 2022 - dd.: eiendomsforvalter Virke Eiendom AS * Mars 2022 - sept. 2022: advokatfullmektig Bing Hodneland advokatselskap DA * Aug. 2014 - mars 2022: seniorrådgiver Statsbygg * Jan. 2011 - august 2014: advokatfullmektig Advokatfirmaet Wiersholm AS Utdannelse: * 2010: Master i rettsvitenskap, UIB * 2008: Université Paris Descartes * 2004: Université Sophia Antipolis Nice

Dette gjør Anna hos Virke

Anna C. Charrier Bjerkan er advokat i Virkes avdeling for forretningsjus og prosess. Hun arbeider med flere forretningsjuridiske områder, med hovedvekt på kontraktsrett/kjøpsrett, fast eiendom/tingsrett og tvisteløsning/prosesser for domstolene. I tillegg holder Anna webinarer og kurs for Virkes medlemmer. Anna er også eiendomsforvalter i Virke Eiendom AS.