Åshild Rake Ellingsen

Advokat/seniorrådgiver

Litt om Åshild

Jeg jobber i avdeling Arbeidsrett SMB, en avdeling med 11 advokater/rådgivere som rådgir medlemmene i små og store utfordringer innenfor "arbeidsgiveriet". Jeg har vært ansatt siden mai 2020. Jeg har erfaring innen HR og arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelse og opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, ferie, sykefravær, omorganisering og nedbemanning samt spørsmål om tariff.

Dette gjør Åshild hos Virke

Rådgivning innen individuell- og kollektiv arbeidsrett og HR. Jeg jobber med Arbeidsrett fra a til å - alt innen "arbeidsgiveriet", eksempelvis ansettelser, arbeidstid, sykefravær, personalsaker, ferie, oppsigelse, nedbemanning, HR, HMS. Jeg er fagansvarlig nr 2 på sykefravær og fagansvarlig nr 3 på ferie. Arbeidserfaring: 2020-dd: Hovedorganisasjonen Virke (rådgiver/jurist) 2013-2020: Gjensidige Forsikring (HR) 2012-2012: Sykepleierforbundet (HR) 2005-2008: Romerriket Politidistrikt (politiadvokat) 1997-2005: Finansdepartementet (rådgiver)