Astrid Flesland

Leder tariff

Litt om Astrid

Jeg har mer enn 10 års erfaring med kollektiv og individuell arbeidsrett. Jeg leder tariffavdelingen og har ansvar for personaloppfølging, oppgavefordeling m.m.