Carl Fredrik Riise

Advokatfullmektig/seniorrådgiver

Litt om Carl Fredrik

Carl Fredrik Riise er jurist og arbeider i avdelingen Arbeidsrett i Virke. Han har lang erfaring knyttet til rådgivning på arbeidsrettsfeltet, særlig knyttet til likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

Dette gjør Carl Fredrik hos Virke

Rådgivning innen individuell og kollektiv arbeidsrett, HR og rekruttering. Arbeidserfaring: 2022 - d.d.: Hovedorganisasjonen Virke, advokatfullmektig/seniorrådgiver 2021 - 2022: Hovedorganisasjonen Virke, seniorrådgiver/jurist 2020 - 2021: Hovedorganisasjonen Virke, rådgiver/jurist 2014 - 2020: Likestillings- og diskrimineringsombudet, seniorrådgiver/jurist 2012 - 2014: Likestillings- og diskrimineringsombudet, rådgiver/jurist 2010 - 2012: Likestillings- og diskrimineringsombudet, førstekonsulent/jurist Utdanning: 2009: Mastergrad i rettsvitenskap, spesialisering i konfliktmekling - Universitetet i Bergen