Cecilie Carlstedt

Prosessadvokat

Litt om Cecilie

Advokat med spesialisering i arbeidsrett og prosess. Erfaring fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Betydelig prosesserfaring. Rettsområder: individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteløsning/prosess. Erfaring: 2024-dd Advokat i Hovedorganisasjonen Virke 2018-2024 Advokat, Delta, arbeidstakerorganisasjon 2006-2018 Politiadvokat Søndre Buskerud politidistrikt 2012-2014 Dommerfullmektig, Nordre Vestfold tingrett 2010-201 1 Advokat, Delta, arbeidstakerorganisasjon Utdannelse: 2010 Advokatbevilling 2006 Cand. Jur. Universitetet i Oslo 2005 Universitetet i Utrecht, International and European labourlaw, Civil Procedure in Europe Publikasjoner: Fleksibilitet i arbeidsforhold - arbeidsgivers instruksjons- og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold, Arbeidsrett og arbeidsliv" Bind 3, hefte 2 (2008)

Dette gjør Cecilie hos Virke

Cecilie bistår medlemmene med tvisteløsning, forhandlinger og prosess innen alle områder innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett. Hun holder kurs og webinarer innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.