Daniel Fundingsrud

Forhandlingssjef

Litt om Daniel

Daniel er forhandlingssjef i tariffavdelingen i Virke.

Dette gjør Daniel hos Virke

Daniel har ansvaret for å forhandle, etablere og videreutvikle flere av Virkes tariffavtaler. Daniel bistår og veileder medlemmer i kollektivrettslige problemstillinger og behandler tvister om valg, forståelsen eller praktiseringen av tariffavtaler.