Daniel Fundingsrud forhandlingssjef

Litt om Daniel

Daniel er en av forhandlingssjefene i Virke, og tilhører enheten for politikk, tariff og analyse.

Dette gjør Daniel hos Virke

Forhandlingssjefene i Virke har ansvaret for å lede tariffoppgjørene for alle Virkes tariffavtaler, samt å etablere, forvalte og videreutvikle tariffavtaler i tråd med Virkes tariffstrategi.

;