Desiree Kåberg

Seniorrådgiver

Litt om Desiree

Desiree er jurist med spesialfag i individuell og kollektiv arbeidsrett samt likestillings- og diskrimineringsrett. Hun har erfaring med forhandlinger fra tidligere stilling i Universitetsforlaget, samt som tillitsvalgt i IMDI.

Dette gjør Desiree hos Virke

Desiree jobber som seniorrådgiver i tariffavdelingen. Hun har ansvar for tarifforhandlinger, rådgivning knyttet til tolkning av tariffavtaler og opplæringsvirksomhet.