Eirin Simonsen

Seniorrådgiver/advokat

Litt om Eirin

Jeg er seniorrådgiver / advokat i avdelingen Arbeidsrett SMB i Virke og jobber særskilt med rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål, med 25 års erfaring som jurist i 2022. Cand. jur fra Universitetet i Bergen, 1997. Advokatpraksis siden 2000, bevilling fra 2001. Bakgrunn fra advokatfirmaene Bull & Co, Storløkken, Hellerøy og senest Brækhus perioden 2015-2022 der jeg var partner og leder av avdelingen for arbeidsliv. Mye prosesserfaring, holdt kurs og foredrag i tillegg til den juridiske bistanden til større og mindre virksomheter, organisasjoner, mv.

Dette gjør Eirin hos Virke

Jeg bistår Virkes medlemsbedrifter med juridisk rådgiving innen arbeidsrett og personalsaker.