Emma Lind

Bransjeleder

Litt om Emma

Jeg har lang og bred bakgrunn innen kulturpolitikk; har høyere utdanning innen scenekunst, kultur policy og juss, og blant annet erfaring med oppdragsforskning, kunnskapsproduksjon og formidling fra instituttsektoren og offentlig forvaltning. I tillegg har jeg erfaring fra politiske verv og roller.

Dette gjør Emma hos Virke

Jeg er leder for kreativ næring i Virke, og er ansvarlig for å utvikle og styrke rammevilkårene for bransjen og våre medlemmer.