Gunn Kristin Qvarsten Olimstad

Advokat

Litt om Gunn Kristin

Gunn Kristin Olimstad har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger og prosedyreerfaring fra de ordinære domstoler og Arbeidsretten.

Dette gjør Gunn Kristin hos Virke

​Gunn Kristin Olimstad bistår Virkes største medlemmer innen alle aspekter av individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder ansettelser, oppsigelser og avskjed, forhandlinger, omorganisering, virksomhetsoverdragelse og nedbemanning.