Helene Lillekvelland rådgiver

Litt om Helene

Helene er utdannet samfunnsøkonom og har videreutdanning i grønn vekst og konkurransekraft. Hun har lang erfaring med næringspolitiske temaer, spesielt temaer knyttet til verdikjeden for mat.

Dette gjør Helene hos Virke

Politisk rådgiver.

;