Helene Lillekvelland rådgiver

Litt om Helene

Helene er utdannet samfunnsøkonom og har videreutdanning i grønn vekst og konkurransekraft. Hun har lang erfaring med næringspolitiske temaer, spesielt temaer knyttet til verdikjeden for mat.

Dette gjør Helene hos Virke

Helene er politisk rådgiver og jobber blant annet med forenkling, konkurransepolitikk, EØS og myndighetskontakt.

;