Ingrid Wulff Stenersen prosessadvokat

Litt om Ingrid Wulff

2020 – d.d.: Advokat, Hovedorganisasjonen Virke 2019-2020: Advokat, Advokatfirmaet Kvale 2011-2019: Advokat, fagforeningen Delta 2003-2010: Administrasjonssjef, ESS Support Services AS 2003-2010: Medlem av ledergruppen, ESS Support Services AS 2002-2003: Advokatfullmektig, Finansforbundet 2001-2002: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Klomsæt

Dette gjør Ingrid Wulff hos Virke

Advokat med spesialisering i arbeidsrett og prosess. Betydelig erfaring med arbeidsrettslige prosesser fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Bistår medlemmer på alle områder innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett, med særlig vekt på tvisteløsning, forhandlinger og opphør av arbeidsforhold. Holder kurs og webinarer innen arbeidsrettslige problemstillinger.

;