Kristin Bjørke Knutsen

ansvarlig medlemskommunikasjon

Dette gjør Kristin hos Virke

Kristin er overordnet ansvarlig for digital medlemskommunikasjon via epost og mobil i Virke.