Kristin Bjørke Knutsen Event og markedsrådgiver

Dette gjør Kristin hos Virke

Kristin bistår i planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av digitale arrangementer. Jobber hovedsaklig digitalt med utsendelser, nettsider og markedsføring knyttet til våre arrangement og kurs.

;