Kristin Bjørke Knutsen

Ansvarlig medlemskommunikasjon

Dette gjør Kristin hos Virke

Kristin er overordnet ansvarlig for digital medlemskommunikasjon via epost og mobil i Virke.