Kristin Bjørke Knutsen nettverkskoordinator

Litt om Kristin

Er ikke nettverkskoordinator. Har ikke vært nettverkskoordinator siden 2019.

Dette gjør Kristin hos Virke

Kristin bistår i planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av digitale arrangementer på Virke-huset og eksternt. Jobber hovedsaklig digitalt med utsendelser, nettsider og markedsføring knyttet til våre arrangement og kurs.

;