Lars Hogne Kaldestad

Bedriftsrådgiver

Litt om Lars Hogne

Alle som kjenner meg vet at jeg liker å bli kalt Hogne, da det var så mange Larser i hjembygda Voss :-) Har jobbet i Virke siden 2008 som bedriftsrådgiver. Primært med utvikling av godt og effektivt samarbeid mellom organisasjonene og partene lokalt i arbeidslivet gjennom Fellestiltakene LO-VIRKE. Sitter i styrer for OU-fond tjenesteytende HUK og OU-fond YS-Virke.

Dette gjør Lars Hogne hos Virke

Dette gjør jeg i Virke: - Ledelse av- og støtte i prosesser rundt samarbeidsutvikling mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombud - Utvikling og ledelse av samarbeidskonferanser og samarbeidskurs og kursing av samarbeidsteamene - Sitter i styringsgrupper for prosjekter i regi av Fellestiltakene LO-VIRKE (prosjekter lokalt og prosjekter mellom organisasjonene) Eksempler; - Utvikling og forbedring av bedriftskultur - Nærværsutvikling - LEAN-prosjekter, herunder "Bedre flyt" hos ASTRUP AS og B-LEAN hos fire Bunnprisbutikker på Helgeland i Mo - Prosjekter mellom organisasjonene (eksempelvis The TIP) Les mer: www.fellestiltakene.org Utdannelse fra BI, med bachelor i markedsorientert ledelse og befalsutdannelse fra forsvaret (Kapt)