Mille Haslund Mellbye

Direktør organisasjon og strategi viseadministrerende direktør

Litt om Mille

Mille er utdannet advokat og har også tatt en master innen digitalisering og innovasjon. I tidligere jobber har hun hatt ansvar for compliance, kontrakter, digitalisering og robotisering av juridiske arbeidsprosesser. Hun har lang ledererfaring.

Dette gjør Mille hos Virke

Mille har overordnet ansvar for Virkes strategi og implementeringen av denne. I tillegg koordinerer Mille mål- og resultatstyring på tvers av avdelingene i Virke. Mille er også ansvarlig for HR.