Mona Charlotte Sjødal

Forhandlingssjef

Litt om Mona

Mona er forhandlingssjef i tariffavdelingen i Virke. Hun er advokat og har lang erfaring med kollektiv og individuell arbeidsrett.

Dette gjør Mona hos Virke

Mona har ansvaret for å forhandle, etablere og videreutvikle flere av Virkes tariffavtaler. Hun bistår og veileder medlemmer om innholdet i avtalene og behandler tvister om valg, forståelsen eller praktiseringen av tariffavtaler.