Morten Jan Sandberg fagsjef

Litt om Morten

Fagsjef Virke Handel, Cand. oecon. Annen bakgrunn: Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, EFTAs Overvåkingsorgan, Næringsdepartementet

Dette gjør Morten hos Virke

Fagansvar for transport, handel og byutvikling

;