Morten Sandberg

Fagsjef

Litt om Morten

Fagsjef i Bransjepolitikk, Cand. oecon. Annen bakgrunn: Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, EFTAs Overvåkingsorgan, Næringsdepartementet

Dette gjør Morten hos Virke

Fagansvar for transport, handel og byutvikling